Какую статью могут дать за ножевое ранение

Грозит ли за ножевое ранение статья по законодательству РФ

За ножевое ранение статья в УК РФ, прямо предусматривающая уголовную ответственность, отсутствует. Так ли это? Ножевые ранения относятся к телесным повреждениям.

Внимание

Ответы на вопросы об ответственности, которая может наступить за нанесение ножевых ранений, находятся в главе 16 УК РФ «Преступления против жизни и здоровья».

Внимание

1) двох або більше осіб;

2) малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності;

3) заручника або викраденої людини;

Какую статью могут дать за ножевое ранение

4) вчинене з особливою жорстокістю;

5) вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб;

6) з корисливих мотивів;

7) з хуліганських мотивів;

8) особи чи її близького родича у зв’язку з виконанням цією особою службового або громадського обов’язку;

9) з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення;

10) поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом;

11) вчинене на замовлення;

12) вчинене за попередньою змовою групою осіб;

13) вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства, передбаченого статтями 116-118 цього Кодексу;

14) з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, —

карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.

Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження

1. Умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, психічну хворобу або інший розлад здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя, —

карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

2. Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, чи з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого, —

карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Стаття 124. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця

Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, —

карається громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Все зависит от конкретных обстоятельств. Для квалификации действий — зависит от того, как все происходило в данном конкретном случае, а для назначения наказания — еще и от совокупности данных, характеризующих обвиняемого.

Подобное нанесение ножевых ранений может быть квалифицировано как покушение на убийство. Покушение на убийство — это когда человек понимал, что нанесение им ножевых ранений может привести к смерти лица, которому наносятся ножевые ранения, но не смог довести свой умысел (желание убить) до конца по независящим от него причинам, например, потерпевший смог убежать. Естественно, что в таком случае назначение условного наказания практически исключено.

Подобное нанесение ножевых ранений может быть квалифицировано как нанесение тяжких телесных повреждений, т.к.

Какую статью могут дать за ножевое ранение

в данном случае очевидно, что такое повреждение, которое вы описываете, является опасным для жизни в момент причинения (это мое предположение. в любом случае степень опасности повреждения определяется экспертом).  В таком случае, назначение условного наказания еще возможно, но маловероятно.

Подобное нанесение ножевых ранений может быть квалифицировано и как причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны, если на самом деле имела место самооборона, т.е.

В общем же, квалификация действий обвиняемого и назначение наказания, как было указано выше, зависит от конкретных обстоятельств по вашему конкретному делу.

Кримінальний кодекс України

N 2341-III, 05.04.2001, Кодекс України,  Верховна Рада України

Стаття 15. Замах на злочин

1. Замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.

2. Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.

Умышленное причинение легкого вреда здоровью Если экспертиза установит легкий вред здоровью, то наказание будет другим.

Инфо

Согласно статье 115 УК РФ совершение такого преступления наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 4 месяцев.

Важно

Не стоит забывать и про все иные характеристики, о которых уже было сказано.

Хотелось бы пожелать вам удачи. С уважением, Александр.

Виды телесных повреждений Телесным повреждением считается нарушение функционирования организма человека, а также причинение вреда или изменение анатомической структуры тела, которые возникли под воздействием разнообразных факторов окружающей среды.

Законодательство классифицирует увечья следующим образом: Так как вред причиняется здоровью, соответственно и степень ответственности определяется пропорционально ущербу, нанесенном ударным посягательством, а не количеством повреждений, площадью поражения, характером предметов, которыми наносились травмы.

Для легких увечий характерным является недлительное ухудшение здоровья либо несущественная потеря трудоспособности. Средней тяжести повреждения характеризуются существенной потерей трудоспособности в соотношении меньше одной третьей от общего состояния здоровья, а также длительным по сроку причинением вреда здоровью пострадавшего.

Виды телесных повреждений Телесным повреждением считается нарушение функционирования организма человека, а также причинение вреда или изменение анатомической структуры тела, которые возникли под воздействием разнообразных факторов окружающей среды.

Средней тяжести повреждения характеризуются существенной потерей трудоспособности в соотношении меньше одной третьей от общего состояния здоровья, а также длительным по сроку причинением вреда здоровью пострадавшего.

Вопрос юристу, адвокату онлайн задает: Минния.

Юридическая консультация по уголовному делу online на тему: Напишут заявление или нет, значения не имеет, так в данном случае уголовное преследование будет осуществляться в публичном порядке (п. 5 ст. 20 УПК РФ). Наиболее вероятные квалификации, которые возможны при описанных обстоятельствах.

Та как санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание от 6 до 15 лет лишения свободы, то срок наказания при покушении, в соответствии с ч.

3 ст. 66 УК РФ, не может превышать трех четвертей от 15 лет.

То есть наказание может быть назначено до 11 лет и примерно 3 месяцев лишения свободы.

— Если будет установлен вред здоровью средней тяжести (как указано выше — маловероятно, но возможно) то это п.

Особенности преступления

Под телесными повреждениями подразумевают нарушения функционирования организма, а также изменение структуры органов, которые возникли из-за влияния определенных факторов внешней среды и действия других лиц.

Телесные повреждения, как выше упоминалось, есть трех видов, принадлежность травмы к конкретному виду определят судебно-медицинский эксперт:

 • для легких повреждений характерно недлительное ухудшение здоровья;
 • травмы средней тяжести характеризуются потерей трудоспособности более чем на 21 день;
 • при определении тяжелых увечий законодательство дает точный перечень органов, травмы которых влекут угрозу здоровью или утрату физических состояний (к примеру, беременности).

Регулирует ответственность за легкое ножевое ранение статья УК РФ 115. За средней тяжести ножевые ранения статья УК РФ 112 предусматривает санкцию, а статья за ножевое ранение большой тяжести описана под номером 111 в УК РФ. Может регулировать ножевые ранения статья 105 УК РФ, если в последствие потерпевший погиб.

Какую статью могут дать за ножевое ранение

Каждая из норм, описанных в УК РФ, содержит в себе ряд квалифицирующих признаков, за которые может быть назначено более строгое наказание. Что касается предмета, которым нанесена травма, в данном случае ножа, то его значение минимальное, так как учитывается тяжесть повреждений, а не способ их нанесения.

Как и любое преступление, ножевые ранения имеют определенный состав. Объектом преступления выступает личность человека, а непосредственно, жизнь и здоровье. Объективная сторона ножевого ранения заключается в непосредственном нанесении травмы человеку.

Субъективная сторона отражается в умысле предоставить физические увечья. В качестве субъекта преступления выступает вменяемый гражданин с 16-летнего возраста. Преступление считается оконченным в момент нанесения физического повреждения ножом, а не в момент наступления неблагоприятных последствий.

Квалификация преступления – это дело прокурора и следователя. Мало осведомленным людям очень тяжело разобраться в юридических тонкостях процедуры. К примеру, легкий, нанесенный удар в ногу, сопровождается сильным кровотечением, не остановив которое, человек может умереть или стать инвалидом.

Во внимание принимаются обстоятельства совершения преступления, поэтому однозначно ответить, какая статья грозит виновному за ножевое ранение, невозможно до тщательного анализа ситуации.

Предлагаем ознакомиться:  Социальная стипендия в 2019 году: кому положена, как ее получить и какие документы нужны

Какова ответственность за нанесение ран ножом?

Умышленное причинение легкого вреда здоровью Если экспертиза установит легкий вред здоровью, то наказание будет другим. Согласно статье 115 УК РФ совершение такого преступления наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 4 месяцев.

Какую статью могут дать за ножевое ранение

Резюмируя все изложенное, стоит сказать, что основным доказательством следствия будет выступать экспертиза, результаты которой и будут иметь решающее значение при вынесении приговора. Не стоит забывать и про все иные характеристики, о которых уже было сказано. Хотелось бы пожелать вам удачи. С уважением, Александр.

Влада Крюкова

Влада Крюкова

Подобное нанесение ножевых ранений может быть квалифицировано как нанесение тяжких телесных повреждений, т.к. в данном случае очевидно, что такое повреждение, которое вы описываете, является опасным для жизни в момент причинения (это мое предположение.

3. Замах на вчинення злочину є незакінченим, якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця.

Стаття 115. Умисне вбивство

1. Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, —

карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Ножевое ранение статья ук рф Им оказался житель Иркутской области, работающий в этом же вагоне-ресторане. В России приговаривать к смертной казни или приводить её в исполнение запрещено в невоенное время. Большой срок лишения,или пожизненное лишение свободы,за убийство 2 или более лиц.

В Тюмени вчера, 28 января, полицейские задержали местного жителя, который из ревности ударил знакомого ножом.

Да и последний ответ — не намного лучше. Какое наказение предусмотрено ук рф, за на падение и ножевое ранение? далее 1 ответ. Москва Просмотрен 805 раз. Задан 2011-09-03 09:56:57 0400 в тематике «Уголовное право» А на сколько могут посадить в тюрьму за ножевое ранение в живот? — А на сколько могут посадить в тюрьму за ножевое ранение в живот. далее 1 ответ.

Для того чтобы привлечь обидчика к ответственности надо обязательно написать заявление в полицию. Анонимные обращения не принимаются во внимание. Если вы не можете сами подать письменное заявление, оно может быть устным.

Сотрудник правоохранительных органов сам составит обращение из ваших слов, а вы только его подпишите. После регистрации заявления на протяжении 30 дней вас уведомляет о том, будет ли возбуждено уголовное дело по вашему вопросу или нет.

Если человек с ножевым ранением попадает в больницу, сотрудники медицинского учреждения обязаны уведомить правоохранительные органы, если имеются травмы средней или большой тяжести. Преступления против жизни и здоровья являются делами публичного обвинения и не требуют согласия пострадавшего.

Заявление подается согласно 141 статьи УПК РФ. Образец написания заявления вы можете попросить у сотрудников полиции или воспользоваться следующей структурой написания:

 1. Имя начальника полиции управления, где будет рассматриваться ваше заявление.
 2. Свои личные данные и контакты.
 3. Название документа.
 4. Основной текст. Здесь необходимо указать просьбу, например, прошу привлечь к ответственности конкретного гражданина, нанесшего удары ножом или неизвестного субъекта. Описываются все обстоятельства происшествия – дата, место, время, характер полученных травм и прочее.
 5. Дата составления заявления и подпись.

Если возбуждено уголовное дело по факту нанесения травм средней тяжести, забрать заявление истец не может, даже примирившись с обидчиком. Последний в любом случае понесет наказание за содеянное. Судьей может учитываться факт примирения с потрепавшим и отсутствие у потерпевшего претензий к виновному, но это не будет поводом для освобождения от ответственности.

К сожалению, в нашей стране достаточно распространённым видом преступлений, посягающих на жизнь и здоровье человека, являются ножевые ранения.

Какую статью могут дать за ножевое ранение

Чаще всего они происходят на бытовой почве, как следствие злоупотребления алкогольными напитками. При этом для наступления уголовной ответственности признание ножа посредством проведения экспертизы холодным оружием не является необходимым условием.

В зависимости от отношения обвиняемого лица к совершённому им преступлению, деяние квалифицируется как покушение на убийство или нанесение различной степени повреждений.

Чаще всего ответственность за данный вид посягательств на жизнь и здоровье человека наступает по следующим статьям:

 1. Нанесение тяжкого ущерба (статья 111 УК РФ).
 2. Причинение средней степени повреждений(статья 112 УК РФ).
 3. Нанесение лёгких повреждений (статья 115 УК РФ).

Каждая из описанных статей содержит в преамбуле квалифицирующий признак, который влечёт более высокое наказание. Для совершения преступления используется оружие либо предметы, играющие роль оружия.

Обычный бытовой нож не обладает признаками холодного оружия. Толщина, длина клинка и рукоятки не предусмотрены для нанесения укола. Несмотря на это, нож выступает в роли оружия.

Не обладая надлежащими знаниями в области медицины очень сложно определить характер повреждений и возможные последствия их нанесения для жизни и здоровья пострадавшего. При этом ответственность, наступающая за нанесение тяжёлых и средней тяжести увечий, произошедших под воздействием аффекта (статья 113 УК РФ) или при превышении границ необходимой обороны (ст. 114 УК РФ).

Например, ранение человека в брюшную полость, даже если оно не сопровождается обильным кровотечением, может завершиться летальным исходом, если задеты жизненно важные внутренние органы. При этом без специального осмотра квалифицированным специалистом потерпевшего, определить какие именно органы задеты и к каким последствиям это приведёт, невозможно.

На первый взгляд, лёгкое проникающее ранение ноги, сопровождающееся значительной кровопотерей, без оказания медицинской помощи может привести к смерти пострадавшего. При этом виновный будет нести ответственность за предумышленное убийство или убийство по неосторожности.

Законодательно порядок подачи заявления в полицию регулируется статьёй 141 УПК РФ.

Поданные вышеописанными формами заявления являются равносильными. Устная форма предполагает обязательное занесение данных в протокол со слов заявителя, а в случае отсутствия такой возможности, рапорта должностного лица правоохранительного органа.

Анонимные сообщения не рассматриваются в качестве основания для возбуждения уголовного дела. Заявления подлежат обязательной регистрации в установленном законодательством порядке. Максимальным сроком их рассмотрения для принятия правового решения является период, равный 30 дням.

Результатом рассмотрения правоохранительным органом может быть:

 1. Возбуждение уголовного дела.
 2. Вынесение постановления об отказе от возбуждения при отсутствии состава преступления.
 3. Передача сообщения по подследственности либо в суд.

Какую статью могут дать за ножевое ранение

Не следует забывать о том факте, что в обязанность врача, оказывающего медицинскую помощь пострадавшему, входит оповещение компетентных органов обо всех «криминальных» травмах: огнестрельных, ножевых ранениях, побоях и так далее.

Соответственно, не имея намерений заявлять о случившемся правонарушении, избежать общения с правоохранителями по поводу характера полученных травм не удастся. При этом для возбуждения уголовного дела по факту причинения тяжких или средней степени тяжести телесных повреждений наличие заявления потерпевшего не требуется.

Производство по данным преступлениям ведётся в публичном порядке вне зависимости от пожелания пострадавшего.

В санкциях статей, предусматривающих наказание за нанесение ущерба жизни и здоровью, приведены следующие виды:

 • штраф;
 • обязательные работы;
 • исправительные работы;
 • ограничение свободы;
 • принудительные работы;
 • арест;
 • лишение свободы;
 • лишение свободы с ограничением свободы.

Ответственность перечислена от наиболее мягкой, наступающей за причинение лёгких телесных повреждений, до наиболее суровой, указанной дополнительными частями статьи 111 УК РФ.

Какую статью могут дать за ножевое ранение

Не стоит также забывать и о том, что органами досудебного расследования и непосредственно судом, при принятии решения о выборе меры пресечения, будут взяты во внимание смягчающие и отягчающие обстоятельства.

Помимо указанных в статье 61 УК РФ смягчающих обстоятельств, при назначении наказания будет учитываться также примирение обвиняемого с потерпевшим, в этом случае приветствуется письменное заявление пострадавшего об отсутствии претензий к лицу, пребывающему под следствием.

В случае квалификации ножевого ранения тяжкой или средней тяжести преступления, уголовное производство будет продолжено по факту получения лицом тяжёлых или средней степени тяжести телесных повреждений, вне зависимости от желания пострадавшего.

При получении ножевого ранения в результате драки или по другим причинам, в первую очередь, следует обратиться в органы здравоохранения, где будет оказана квалифицированная помощь. Они же сами или вы лично после этого можете обратиться в отдел полиции с заявлением.

Причинение телесных повреждений обычно происходит при нахождении в увеселительных заведениях, в выпившей компании или на улице от хулиганов. Каждый в данной ситуации должен ответить за свои поступки.

Предлагаем ознакомиться:  Что проверяют перед покупкой квартиры

Образец заявления по ножевому ранению ничем не отличается от классического. Здесь обязательно должна быть «шапка» с указанием отдела полиции, куда происходит обращение, а также сведениями об обратившемся.

После этого в центральной части листа пишется название документа – заявление. Останется лишь отразить суть произошедших событий и при возможности данные тех лиц, которые причинили повреждения здоровью. Это в дальнейшем позволит произвести их задержание.

Ножевое ранение статья ук рф срок наказания

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, — наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Вопросы в личку и уточняющие вопросы — после оплаты консультации.

Личная консультация Спасибо за ответ! У Вас есть ответ на этот вопрос? Вы можете его оставить, нажав на кнопку Ответить Похожие вопросы В семье моего мужа 3 детей.

Санкция за ножевые ранения будет назначена от самой мягкой за легкие физические увечья, до самой тяжелой, если травмы повлекли инвалидность и смерть потерпевшего. За легкие физические повреждения статья 115 предусматривает санкцию в виде штрафа до 40 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 480 часов. Виновному могут быть назначены исправительные работы до 1 года или арест на 4 месяца.

За травмы средней тяжести законодатель предусматривает наказание:

 • в виде ограничения свободы до 3 лет;
 • принудительных работ до 3 лет;
 • лишения свободы до трех лет;
 • ареста до 6 месяцев;
 • травмы большой тяжести законодательством наказываются лишением свободы на срок до 8 лет.

Санкции могут быть ужесточенными, если в преступлении присутствуют квалифицирующие признаки. К примеру, легкие физические травмы, нанесенные на почве межрасовой ненависти, из политических или религиозных убеждений влекут за собой санкцию в виде лишения свободы до 2 лет, принудительные или исправительные работы на 2 года.

Самой строгой формой возмездия может быть наказание за тяжелые физические увечья – лишение свободы до 15 лет с дальнейшим ограничением свободы до 2 лет. Нередко преступление с тяжелыми физическими увечьями переквалифицируют в покушение на убийство, наказание за которое – тюремное заключение от 5 до 20 лет.

При избрании меры наказания и пресечения судья обязательно учитывает и смягчающие обстоятельства, поэтому в каждом случае санкция будет индивидуальна и равноценна содеянному нарушению.

Если вас не удовлетворяет квалификация преступления или же решение суда первой инстанции по вашему делу, вы всегда можете ходатайствовать об апелляционном рассмотрении. Каждый человек имеет право на справедливый суд, а если такое право государство обеспечивает, им обязательно надо воспользоваться.

В апелляционном суде выяснят, правильно ли было квалифицированно дело, и правомерным ли является приговор суда первой инстанции. Если же были допущены ошибки, ваши права обязательно будут соблюдены и назначен новый приговор.

Главной рекомендацией для потерпевших будет своевременное обращение в полицию, ведь травмы легкой тяжести имеют свойство исчезать спустя какое-то время, соответственно, привлечь к ответственности нарушителя будет сложно.

Не стоит пренебрегать своим правом на жизнь и здоровье, даже за легкие травмы нарушитель должен быть наказан. Игнорируя подачу заявления, вы способствуете дальнейшему уголовному развитию личности, и становитесь в какой-то мере его пособником, ведь намеренно скрываете преступные деяния.

За ножевое ранение статья в УК РФ, прямо предусматривающая уголовную ответственность, отсутствует. Так ли это? Ножевые ранения относятся к телесным повреждениям. Ответы на вопросы об ответственности, которая может наступить за нанесение ножевых ранений, находятся в главе 16 УК РФ «Преступления против жизни и здоровья».

Правовая безграмотность способна сыграть злую шутку и даже имея под рукой Уголовный кодекс, определить возможное наказание, а также оценить необходимость немедленного обращения за квалифицированной помощью юриста человеку, далекому от свода уголовных законов страны, не представляется возможным.

Какие последствия будут, если несовершеннолетний, 17 лет, пырнул ножом человека и скрылся с места преступления?

После чего пострадавшего увезли в больницу с тяжкими телесными.

В первую очередь хотелось бы рассказать вам про возраст, с которого наступает уголовная ответственность.

Для этого нужно обратиться к Уголовному кодексу нашего государства.

В статье 20 этого Кодекса говорится о том, что уголовная ответственность наступает с возраста 16 лет по общему правилу.

Ответственность за преступления

Достаточно сложить говорить о том, по какой статье будет вынесен приговор, но, вероятнее всего, это будет статья 111, 112 или 115 УК РФ.

 1. Виды телесных повреждений
 2. Уголовная ответственность за ножевое ранение
 3. Порядок подачи заявления в полицию
 4. Наказание за ножевое ранение
 5. Как ускорить рассмотрение уголовного дела
 6. Юридический совет

Пьяный петербуржец вонзил нож в живот своему другу

Виды телесных повреждений Телесным повреждением считается нарушение функционирования организма человека, а также причинение вреда или изменение анатомической структуры тела, которые возникли под воздействием разнообразных факторов окружающей среды. Законодательство классифицирует увечья следующим образом:

 • легкие;
 • средней тяжести;
 • тяжелые.

Так как вред причиняется здоровью, соответственно и степень ответственности определяется пропорционально ущербу, нанесенном ударным посягательством, а не количеством повреждений, площадью поражения, характером предметов, которыми наносились травмы.

К адвокату Кузнецову обратился Буркин, в отношении которого СУ УМВД России по Люберецкому городскому округу МО возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по признаку опасности в момент причинения- предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы).

В отношении Буркина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Из фабулы дела: 12.01.2013 года, примерно в 21 час 45 минут, Буркин, находясь у кафе Ёлочка, расположенного по адресу: Ёлочный пер.

111, в ходе внезапно возникшей на фоне личных неприязненных отношений ссоры с ранее незнакомым ему Соловьевым, умышлено нанес имеющимся при себе ножом один удар в область живота, причинив Соловьеву, согласно справки «Проникающее колото-резанное ранение брюшной полости со сквозным ранением подвздошной кишки.

 • статьей 116 УК РФ – за избиение тех, кто входит в круг близких. К таким потерпевшим могут быть отнесены родители, супруги, дети, бабушки, внуки, опекуны и попечители, усыновленные и удочеренные и т.д. Также по этой же норме УК будут привлечены те, кто учинил драку из хулиганских побуждений, а также по национальному мотиву;
 • статьей 116.1 УК РФ – за повторное избиение, при условии наличия назначенного ранее административного наказания за подобные действия.

Таким образом, законодатель разделил ответственность за побои с учетом конкретных обстоятельств. В то же время, избиение, не повлекшее последствий в виде расстройства здоровья и не подпадающее ни под один из перечисленных признаков, уголовной ответственности не влечет.

В первом случае наказание варьируется от 360 часов обязательных работ до двух лет изоляции.

При повторных побоях наказание может быть как в виде штрафа до 40000 рублей, так и в  виде обязательных работ (до 240 часов) и исправительных работ (до 6 месяцев).

В случае повреждений легкой тяжести наказание аналогичное по видам, но несколько жестче по размерам (до 480 часов обязательных работ, до года исправительных работ). При наличии доказанного хулиганского или национального мотива (ч. 2 ст. 115 УК РФ) наказание может достигать двух лет пребывания в колонии-поселении.

Телесные повреждения трех основных видов

Итак, основным критерием градации преступлений и, соответственно, размера возможного наказания, служат последствия, вызванные избиением. Уголовный закон перечисляет статьи за умышленное нанесение повреждений в порядке возрастания тяжести последствий с одновременным усилением ответственности:

 • Причинение побоев (ст. 116 УК РФ и 116.1 УК РФ). На одной ступени (с учетом аналогичного наказания) с данным видом преступления находится и статья 115 УК РФ, предусматривающая ответственность за нанесение легких телесных повреждений;
 • Телесные повреждения средней тяжести. Отметим, что при рассмотрении уголовных дел данной категории имеется возможность прекращения ввиду примирения, состоявшегося между виновным и потерпевшим, в противном случае наказание за такие повреждения может быть, в том числе, и в виде лишения свободы;
 • Нанесение тяжких телесных повреждений – статья 111 УК РФ предусматривает максимальные сроки наказания в виде лишения свободы, в сравнении с другими преступлениями против здоровья.

Избиение с причинением побоев средней тяжести — преступление серьезное и может с большой вероятностью повлечь наказание, связанное с лишением свободы. Для квалификации действий избившего необходимо провести судмедэкспертизу причиненных побоев, выводы которой должны установить необходимость лечения потерпевшего как минимум в течение трех недель.

В зависимости от ситуации, в которой телесные повреждения были нанесены, срок наказания судьей может быть увеличен (см. наказание за избиение человека).

К примеру, если в одно время избили вас и вашего друга, при этом вы оба находились на стационарном лечении 24 дня, то виновному лицу может быть назначено лишение свободы сроком до пяти лет (вместо трех лет, которые предусмотрены статьей 112 УК РФ при избиении одного потерпевшего).

Такое же наказание (до пяти лет) ждет того, кто применил насилие средней тяжести к ребенку, возраст которого не достиг 14 лет.

Тяжкий вред здоровью, как и в предыдущих вариантах, определяется судебно-медицинским экспертом. Такой вред влечет серьезные последствия для здоровья потерпевшего, иногда необратимые и не поддающиеся лечению.

 • причинения ему опасных для жизни повреждений
 • наступления у пострадавшего психического расстройства
 • возникновения у него зависимости от наркотиков и др.
Предлагаем ознакомиться:  На какой срок лучше брать ипотеку

К примеру, преступник нанес ножевые ранения женщине в область лица. Опасности для жизни пострадавшей не было, но из-за глубоких порезов на лице остались шрамы. В данном случае в действиях нападавшего будет состав преступления, предусмотренный статьей 111 УК РФ, поскольку тяжкий вред подтверждается в данной ситуации признаком «неизгладимое обезображивание лица».

Наиболее сложными по квалификации делами являются те, где тяжкие телесные повреждения повлекли смерть жертвы. По таким делам трудно установить причинно-следственную связь между действиями избивавшего и наступлением смерти.

К примеру, после сильнейшего избиения мужчины битой была зафиксирована его смерть, причиной которой была названа двусторонняя пневмония. При этом экспертами установлено, что телесные повреждения, имеющиеся у умершего, соответствовали тяжкому вреду, и именно они повлекли ослабление организма, быстрейшее развитие пневмонии и смерть.

В данном случае очевидно, что преступник наносил побои умышленно, но о последствиях в виде ослабления организма и наступлении смерти не задумывался. По такому делу причинившему повреждения лицу будет предъявлено обвинение за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений с наступлением смерти по неосторожности, по приговору суда наказание возможно сроком до пятнадцати лет.

Вопрос:Какая статья будет у того, кто меня избил, если я был на лечении ровно три недели?

В вашем случае преступление виновного будет квалифицировано по ч.1 ст.115 УК РФ, поскольку его действия стали причиной кратковременного расстройства вашего здоровья. Согласно Правилам определения тяжести вреда здоровью, кратковременным считается расстройство, которое потребовало лечения в течение 21 дня включительно.

Вопрос:Как будет наказан тренер, избивший моего ребенка?

Уголовная ответственность тренера за побои наступит только при наличии расстройства здоровья, то есть по ст. 115 УК РФ. Если ребенку причинена физическая боль без последствий, ответственности по ст. 116 УК РФ тренер избежит (с учетом изменений от 14.07.

2016 года в УК РФ).  В то же время, как должностное лицо, которому в силу профессиональных обязанностей был доверен ребенок, тренер может быть привлечен к ответственности за жестокое обращение с несовершеннолетними (статья 156 УК РФ).

Вопрос:Что будет — убийство или причинением тяжких повреждений с наступлением смерти, если после удара ножом в грудь потерпевший скончался через неделю?

Если удар был нанесён ножом прямо в область сердца, в действиях виновного содержатся признаки убийства, при этом неважно, когда умер потерпевший — в тот же день или спустя время. Исходя из судебной практики, обычно считается, что, нанося такой удар в жизненно-важный орган, обвиняемый не мог не знать, что последствия могут быть в виде смерти. Следовательно, неосторожность по отношению к последствиям исключена, умысел подтверждён.

Игорь Евгеньевич

Вопрос:Что значит «национальный мотив» при избиении?

Политикой государства давно пропагандируется противодействие проявлениям экстремизма. Избиение по национальному мотиву означает нанесение телесных повреждений по причине ненависти к определенному кругу лиц, принадлежащих к какой-либо национальности.

Такой мотив в настоящее время прямо предусмотрен в диспозиции статьи 116 УК РФ и является одним из обязательных признаков деяния. Также национальный мотив может быть предусмотрен в виде дополнительного квалифицирующего признака (например, ч. 2 ст. 115 УК РФ) или являться отягчающим обстоятельством при назначении наказания.

Телесным повреждением считается нарушение функционирования организма человека, а также причинение вреда или изменение анатомической структуры тела, которые возникли под воздействием разнообразных факторов окружающей среды.

Так как вред причиняется здоровью, соответственно и степень ответственности определяется пропорционально ущербу, нанесенном ударным посягательством, а не количеством повреждений, площадью поражения, характером предметов, которыми наносились травмы.

Убийство женщины в Москве попало на видео

С точностью определить характер нанесенного вреда организму человека ни один юрист, какой бы высокой квалификацией он ни обладал, не сможет. Данное право возложено законодательством на такую категорию профессионалов, как судебно-медицинский эксперт, являющийся работником медицинского учреждения или имеющий разрешение на проведение специального исследования и на выполнение услуг медицинского характера.

Для легких увечий характерным является недлительное ухудшение здоровья либо несущественная потеря трудоспособности. Средней тяжести повреждения характеризуются существенной потерей трудоспособности в соотношении меньше одной третьей от общего состояния здоровья, а также длительным по сроку причинением вреда здоровью пострадавшего.

При определении тяжелых увечий законодательство дает перечень конкретных органов человека, травмы которых влекут за собой угрозу жизни потерпевшего, утрату трудоспособности не менее чем на одну треть, абсолютную потерю профпригодности, прекращение тех или иных физических состояний (беременности).

При ножевом ранении могут быть получены совершенно различные виды повреждений. Самое основное при этом последствия, наступившие в результате преступных действий. Каждый из видов причиненных повреждений ножом прописан в отдельной статье УК РФ, где происходит деление по возрастанию мер ответственности, применяемых к виновному:

 1. Побои.
 2. Легкие телесные. Они практически сравнимы с причинением побоев по выбору наказания в отношении виновного.
 3. Телесные повреждения средней тяжести. В процессе расследования и примирения с пострадавшим у подозреваемого имеется право на избежание ответственности по соответствующему наказанию. Главное, чтобы это согласие было обоюдное и закреплено на бумаге. Иначе его ждет мера воздействия вплоть до лишения свободы.
 4. Тяжелая степень тяжести для здоровья пострадавшего. Если сравнивать их с иными причинениями вреда, здесь сроки значительно ужесточены. Это связано с последствиями, приводящими даже к смерти человека на больничной палате. В некоторых случаях последнее может потребовать и дополнительной квалификации.

Заживление ран через фазу нагноения

Огнестрельное ранение возникает от воздействия поражающих элементов в результате применения огнестрельного оружия (пули, осколки, шрапнель, картечь, дробь). Оно значительно отличается от других видов ранений по характеру общих и местных изменений, структуре, течению процессов заживления.

До идентификации снаряда пулевое и осколочное ранение равнозначно обозначается как огнестрельное ранение. Характерные различия пулевого ранения определяются формой и конструкцией пули, баллистическими свойствами снаряда, структурой повреждённых тканей.

Хирурги всех времен уделяли большое внимание проблеме лечения огнестрельных ранений мягких тканей конечностей и туловища, поскольку процент этих ранений был высоким во всех войнах, которые вело человечество.

Любое огнестрельное ранение, вне зависимости от локализации, сопровождается повреждением мягких тканей. Однако когда речь идет о ранении мягких тканей, имеются в виду только ткани, окружающие скелет и полости.

Характер огнестрельного ранения мягких тканей прежде всего определяется объемом повреждения, также имеет значение и локализация травмы.

Существуют два основных типа течения раневого процесса, в том числе и при огнестрельных ранах: заживление первичным или вторичным натяжением.

Заживление через фазу нагноения сводится к интенсивному поступлению в раневую зону полиморфноядерных лейкоцитов и гнойному расплавлению части содержимого раны.{amp}gt;

Народное Информационное Агентство Новостей 9111.ру (НИАН)

Классификация контрактур обычно базируется на том, какая ткань играет преимущественную роль в их происхождении, и на этом основании контрактуры разделяются на артрогенные, миогенные, дермато- и десмогенные, нейрогенные.

Классификация отсроченных швов может представяться в виде схемы, которая предложена Д. Е. Шкловским, характеризующей морфолого-эволюционное состояние раневого процесса и время применения швов с момента первичной хирургической обработки.

Эритемные дозы ультрафиолетовых лучей стоят выше других физиотерапевтических процедур по интенсивности местной кожной реакции, по длительности и интенсивности гиперемирующего действия на глубоко расположенные ткани.

В данной статье изложены результаты лечения огнестрельных ранений только мягких тканей шеи без повреждения нервов, крупных сосудов, органов и костей шейной части позвоночника.

Огнестрельные ранения мягких тканей плечевого пояса и верхней конечности в Великую Отечественную войну историй болезни, составили 18,6% всех огнестрельных ранений мягких тканей.

Местные осложнения раневого процесса

Понятие «осложнение» неразрывно связано со способностью локализовать процесс в рамках раневой зоны, т.е. со способностью его тканей к воспалительным и восстановительным процессам.

В распределении общих осложнений обращает на себя внимание значительное преобладание гнилостной и анаэробной инфекции над другими видами общей раневой инфекции.

В Москве убита Карина Вартанова , глава благотворительного фонда Детский паллиатив

Развитие осложнений при огнестрельных ранениях связано с установленным положением о безусловном перяном бактериальном загрязнении всех огнестрельных ран вне зависимости от того, каким ранящим снарядом нанесена рана.

Оперативная хирургическая обработка ран

Одним из сновных методов лечения огнестрельных ранений мягких тканей во время Великой Отечественной войны был метод хирургической обработки, применяющейся на ДМП, в армейских госпиталях для легко раненых и в госпиталях первой линии.

Показанием к первичной хирургической обработке ран служили ушибленные и рвано-размозженные раны, признаки развивающейся раненой инфекции, кровотечение, увеличение объема поврежденной области тела, напряжение или отек тканей у раневых отверстий.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector